Witaj w Wrzesińskie Forum Oświatowe
  Zarejestruj się ! Strona główna    Tematy    Wyślij artykuł    Pliki    Forum    Galeria    Publikacje  
Jak to zrobić ?

Kto jest on-line
Teraz online:

 Gości: 6
 Użytkowników: 0


Login
Pseudonim

Hasło

Security Code:
Security Code
Wpisz Security Code


Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć.
Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał wiele przywilejów.

Menu

Strona główna

Wyślij artykuł
Tematy
Publikacje nauczycieli
Konkursy matematyczne
Archiwum artykułów
Szukaj

Nasza Galeria
Forum dyskusyjne
Ciekawe linki
Pliki do pobrania
Krzyżówki

Twoje konto
Prywatna poczta
Napisz do nas


Publikacje
· Awans zawodowy
· Biologia
· Chemia
· Edukacja czytelnicza
· Edukacja europejska
· Edukacja regionalna
· Fizyka
· GeoGebra
· Geografia
· Historia
· Informatyka
· Język angielski
· Język niemiecki
· Język polski
· Kształcenie zintegrowane
· Lekcja wychowawcza
· Matematyka
· Przedmioty zawodowe
· Przyroda
· Psychologia
· Religia
· Scenariusze uroczystości
· Sztuka
· Technika
· Wychowanie fizyczne
· Wychowanie przedszkolne

Nowe pliki
· 2009 finał cz.2 
· 2009 finał cz.1 
· 2008 finał 2 
· 2008 finał 1 
· 2008 etap rejonowy cz.2 

Nowe linki
· Orzecznictwo w Sprawach Oświatowych 
· Zespół Szkół Nowy Folwark 
· Wychowanie 
· Polonica - kursy języka polskiego jako obcego dla dzieci 
· Portal Edukacyjny Przyrodnik 

Archiwum
20-02-2013
· Nowe publikacje
09-12-2012
· Matematyczno-fizyczne podróże
· Zielona Szkoła z matematyką
03-11-2012
· Nowe publikacje
27-10-2012
· Nowe publikacje
20-09-2012
· Nowe publikacje
27-08-2012
· XII Podsumowanie Konkursów Matematycznych
21-06-2012
· Nowe publikacje
13-06-2012
· Kabecjanie dają radę - projekt realizowany w SSP1 we Wrześni
26-05-2012
· Nowe publikacje
05-03-2012
· Nowe publikacje
15-10-2011
· COMENIUS w Gimnazjum Nr 1
11-07-2011
· Nowe publikacje
14-06-2011
· Gimnazjum nr 1 Szkołą Odkrywców Talentów
05-06-2011
· XI Podsumowanie Konkursów Matematycznych w powiecie wrzesińskim
16-05-2011
· Nowe publikacje
21-03-2011
· Witaj wiosno!
25-02-2011
· Nowe publikacje
10-10-2010
· XIX Szkolny Rajd Patrona SSP1 we Wrześni
11-09-2010
· Podsumowanie Konkursów Matematycznych 2010

Starsze artykuły

Program zajęć pozalekcyjnch SPOTKANIA Z MATEMATYKĄ

(20037 odsłon)


Autorski program zajęć pozalekcyjnch "SPOTKANIA Z MATEMATYKĄ"
kształcenie zintegrowane

I. Podstawy i charakterystyka programu.
Reforma programowa kładzie szczególny nacisk na indywidualny tok pracy z uczniem. Diagnoza w klasie I pozwala na określenie w jakim punkcie rozwoju jest dziecko i ustalenie przez nauczyciela dalszych działań.
"Spotkania z matematyką" są propozycją dla dzieci, które są zainteresowane tą dziedziną i pragną część czasu wolnego spędzić w szkole.
Treści programu są rozszerzeniem i rozbudowaniem podstaw programowych oraz logiczną i spójną konsekwencją programu kształcenia zintegrowanego zatwierdzonego przez MEN.
Konstrukcja programu pozwala na to, by dziecko mogło rozpocząć pracę w II semestrze klasy II po uprzednim monitorowaniu rozwoju przez wychowawców i zachęceniu do dodatkowej pracy. Zajęcia mogą odbywać się raz w tygodniu. Wiodącymi metodami są gry i zabawy dydaktyczne umożliwiające małemu dziecku przyswajanie treści z zakresu np. teorii mnogości, kombinatoryki, iloczynu kartezjańskiego. Rozumienie tych pojęć opiera się na definicji deiktycznej lub przebiega bez wprowadzania terminologii.

II. Cele.
Mimo, że "Spotkania z matematyką" nie są zajęciami obowiązkowymi to konieczne jest określenie ich celów. Są to :

 1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
 2. Stworzenie ciekawej propozycji na spędzenie wolnego czasu.
 3. Rozszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych.
 4. Rozwijanie myślenia dywergencyjnego.
 5. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w relacjach uczeń - nauczyciel, uczeń - uczeń.
 6. Uwypuklenie pracy grupowej.
 7. Wysuwanie własnych propozycji dotyczących przebiegu zajęć.
 8. Wykorzystanie środków multimedialnych.

III. Treści kształcenia

 1. Umiejętności kluczowe
  Program "Spotkania z matematyką" mimo, że dotyczy bardzo wąskiego zakresu powinien uwzględniać umiejętności kluczowe czyli uniwersalne, interdyscyplinarne umiejętności uwzględnione w zadaniach szkoły. Są to :
  - poznanie, zapisywanie i posługiwanie się symbolami matematycznymi,
  - posługiwanie się terminologią charakterystyczna dla matematyki,
  - słuchanie, wydawanie i wykonywanie instrukcji, poleceń, opinii,
  - poprawne formułowanie pytań, poleceń zrozumiałych dla wszystkich,
  - pełnienie różnych ról w zespole np. partnera, kierownika, podwładnego,
  - godzenie się wolą większości grupy z prawem do wyrażania własnych sądów,
  - wypełnianie obowiązków przydzielonych w czasie podziału,
  - dostrzeganie sytuacji problemowej jako pewnego rodzaju niepokoju intelektualnego,
  - poszukiwanie jeśli to możliwe wielu rozwiązań i ich weryfikacji,
  - sprawdzanie słuszności rozwiązań w drodze krytycznego, twórczego myślenia,
  - wykorzystanie pojęć matematycznych, symboli do opisu sytuacji,
  - tworzenie planu rozwiązania zadania, problemu matematycznego,
  - zaplanowanie ilości i rodzaju zadań wykonanych na zajęciach,
  - wykorzystanie edukacyjnych programów komputerowych.
 2. Materiał nauczania

  ZBIORY
  Tworzenie zbiorów: Zbiory równe i równoliczne. Zbiory rozłączne. Przynależność elementu do danego zbioru - zapis symboliczny. Wyszczególnienie wszystkich elementów zbioru - zapis symboliczny. Część wspólna, złączenie i różnica dwóch i trzech zbiorów. Symboliczny zapis prostych przykładów. Dopełnienie zbioru, wspólnej części, złączenia zbioru. Przedstawianie omawianych zagadnień na schemacie Venna, diagramie Corolla, drogach Dienesa.

  GEOMETRIA
  Figury płaskie: Czworokąt, równoległobok, prostokąt, kwadrat - zależności między tymi pojęciami. Zadnia związane z obwodami figur. Obliczanie pola powierzchni prostokąta i kwadratu. Symboliczne zapisywanie położenia odcinków względem siebie (odcinki równoległe i prostopadłe). Kreślenie przy pomocy linijki i ekierki odcinków równoległych i prostopadłych.
  Koło i okrąg: Kreślenie okręgu przy pomocy cyrkla (promień, cięciwa, średnica). Ornamenty kreślone przy pomocy cyrkla (okręgi, łuki).
  Kąty: Rodzaje kątów (ostre, proste, rozwarte). Symboliczne oznaczanie kątów. Łatwe przykładu mierzenia kątów np. 45°, 60°, 90°.
  Bryły: Sześcian, prostopadłościan. Sklejanie brył z siatek. Podstawa, krawędź, ściany boczne.

  RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI
  Rozwiązywanie równań typu 3x -7= 28, 4x-5=11 różnymi metodami. Zapisywani i rozwiązywanie prostych nierówności typu x+7<15, x-7>14 oraz 3x+5>14

  POTĘGI
  Zapisywanie kilku takich samych czynników w postaci potęgi. Odczytywanie potęg. Proste przykłady dodawania i odejmowania potęg. Kolejne potęgi tej samej liczby. Druga potęga, a pole prostokąta.

  SYSTEMY NIEDZIESIĄTKOWE
  Zapisywanie liczb w systemie dwójkowym, trójkowym i czwórkowym. Zamiana liczb z systemów niedziesiątkowych na dziesiątkowy i odwrotnie. Porównywanie i porządkowanie liczb w różnych systemach.

  RZYMSKI SPOSÓB ZAPISYWANIA LICZB
  Cyfry rzymskie i arabskie. Podstawowe symbole zapisu rzymskiego. Zapisywanie pierwszej dziesiątki. Próby czytania trudniejszych liczb. Praktyczne zastosowanie cyfr rzymskich.

  LICZBY UJEMNE
  Odczytywanie wskazań termometru z uwzględnieniem liczb ujemnych. Przedstawianie liczb na osi liczbowej. Zapisywanie liczb dodatnich i ujemnych. Porządkowanie liczb rosnąco i malejąco. Przykłady odejmowania prowadzące do liczb ujemnych. Porównywanie liczb. Proste przykłady dodawania i odejmowania (w ćwiczeniach należy posiłkować się osią liczbową).

  ALGORYTM MNOŻENIA I DZIELENIA
  Zapisywanie mnożenia przez liczbę dwucyfrową jako skomasowanie trzech podstawowych operacji. Mnożenie w słupku. Dzielenie przez liczbę dwucyfrową. Heurystyczny sposób poszukiwania algorytmu dzielenia przez liczbę dwucyfrową.

  ILOCZYN KARTEZJAŃSKI. PROPEDEUTYKA UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH
  Mnożenie zbioru przez zbiór na konkretnych przykładach. Dobór i kolejność zapisywania par iloczynu kartezjańskiego. Praktyczne zastosowanie iloczynu kartezjańskiego. Określanie położenia na płaszczyźnie (szachownica, okręty). Przedstawianie położenia punktu na prostopadłych osiach liczbowych. Odczytywanie, ustalanie i zapisywanie położenia punktu w układzie współrzędnych (bez stosowania terminu).

  RELACJE
  Wskazanie na konkretnych przykładach relacji jako każdego podzbioru iloczynu kartezjańskiego. Typy relacji: równoważności i porządkująca. Ilustrowanie graficzne i w tabelach prostokątnych.

  KOMBINATORYKA
  Poszukiwanie wszystkich możliwych rezultatów. Budowanie wież z klocków, układanie liczb 3, 4 - cyfrowych. Przedstawianie rozwiązań na "drzewkach".

  ZDARZENIA
  Przykłady zdarzeń. Tworzenie zbiorów wyników rzutów i losowań (kostki, monety, kulki) w postaci rysunku drzewka lub symbolicznie. Zdarzenia mniej lub bardziej prawdopodobne (rzuty pinezkami i monetami).

  LICZYDŁA PLANSZOWE
  Liczydło Whitneya: Przedstawianie liczb. Dodawanie i odejmowanie na liczydle. Liczydło potęgowe dwójkowe i trójkowe.
  Liczydło Nepera. Układanie pałeczek wg podanych czynników. Skośny zapis iloczynów.

 3. Zakładane efekty:
  Uczeń:
  - utworzy zbiór elementów o podanych cechach, posłuży się terminami np. fiat - niefiat, czerwony- nieczerwony,
  - wymieni elementy zbioru, ustali przynależność do zbioru i zapisze: a B, A={1,2,3,4},
  - określi cechy elementów znajdujących się we wspólnej części, złączeniu, różnicy dwóch, trzech zbiorów,
  - określi zależność między figurami w formie rysunku lub symbolicznie,
  - wykreśli odcinki prostopadłe, równoległe i zapisze symbolicznie,
  - wykreśli przy pomocy cyrkla ornamenty i dowolny okrąg (projekt witrażu),
  - prawidłowo zastosuje termin kąt, pozna przyrząd kątomierz i zmierzy rozwartość kata (proste przykłady),
  - sklei bryłę z siatek (kostka do gry),
  - rozwiąże równanie przy pomocy grafu,
  - rozwiąże nierówności stosując zmienność danych, oś liczbową, rysunek,
  - zapisze iloczyny jednakowych czynników w postaci potęgi i odczyta,
  - uzupełni drzewko przedstawiające harcerską sieć alarmową,
  - przedstawi liczby w systemie niedziesiątkowym graficznie na liczydle Pappy'ego,
  - zapisze liczby cyframi rzymskimi z pierwszej dziesiątki,
  - zastosuje cyfry rzymskie oznaczające klasy szkolne, miesiące w dacie, stulecia, kolejność ważnych wydarzeń,
  - odczyta i zapisze liczbę ujemną jako wskazanie termometru,
  - wskaże z osi liczbowej różnicę między liczbą ujemną i dodatnią,
  - wykona mnożenie pisemne stosując rozdzielność mnożenia, zapisując prawidłowo iloczyny cząstkowe,
  - obliczy iloraz przez kolejne odejmowanie dzielnika, przy pomocy tabelek iloczynów,
  - dobierze odpowiednio pary iloczynu kartezjańskiego - koszulki drużyny piłkarskiej,
  - dostrzeże praktyczne zastosowanie (tygodniowy plan zajęć, dziennik lekcyjny, tabele ligowe),
  - zagra z kolega w okręty,
  - odczyta położenie punktu na dwóch prostopadłych osiach,
  - podzieli zbiór na klasy,
  - przedstawi przy pomocy strzałek, pętelek, tabel i drzewek zabaw ruchowych podaną relację
  - zbuduje wieże o podanej wysokości i kolorach,
  - ustawi tomy książek, wykona tablice rejestracyjne,
  - wykona rysunek przedstawiający zbiór wyników rzutów kostką i monetą
  - określi zdarzenia mniej i bardziej prawdopodobne na przykładzie rzutu monetą i pinezkami,
  - wykona działania na liczydłach planszowych.

 4. Informacja o autorze
  Małgorzata Nadolna - absolwentka pedagogiki UAM, studia podyplomowe i II stopień specjalizacji z zakresu nauczania początkowego. Nauczycielka kształcenia zintegrowanego Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni. Autorka czterech publikacji w "Życiu Szkoły", "Nauczaniu Początkowym", "Otwartej Szkole". W pracy najczęściej stosuje gry i zabawy, fascynuje ją japońska sztuka origami. Chętnie słucha muzyki klasycznej i ceni obrazy impresjonistów.
  
[ Zgłoś niedziałający link do pliku | Indeks działu Kształcenie zintegrowane | Publikacje ]

Większość zamieszczonych publikacji zapisanych jest w formacie Adobe PDF.
Jeśli wybrany dokument po kliknięciu nie otwiera się, to należy na swoim komputerze zainstalować program Adobe Acrobat Reader. (link do pliku instalacyjnego poniżej).

Pobierz darmowe przeglądarki:
Adobe Reader 8.1.2 PL | Word Viewer | Excel Viewer | PowerPoint Viewer
 


Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ukazujących się na portalu publikacji.
Odpowiedzialność za treść artykułów, publikacji i komentarzy (w tym za naruszenie praw autorskich) ponoszą ich autorzy.

Administratorami serwisu są Hanna i Sławomir Góźdź.

PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.64 sekund