Witaj w Wrzesińskie Forum Oświatowe
  Zarejestruj się ! Strona główna    Tematy    Wyślij artykuł    Pliki    Forum    Galeria    Publikacje  
Jak to zrobić ?

Kto jest on-line
Teraz online:

 Gości: 9
 Użytkowników: 0


Login
Pseudonim

Hasło

Security Code:
Security Code
Wpisz Security Code


Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć.
Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał wiele przywilejów.

Menu

Strona główna

Wyślij artykuł
Tematy
Publikacje nauczycieli
Konkursy matematyczne
Archiwum artykułów
Szukaj

Nasza Galeria
Forum dyskusyjne
Ciekawe linki
Pliki do pobrania
Krzyżówki

Twoje konto
Prywatna poczta
Napisz do nas


Publikacje
· Awans zawodowy
· Biologia
· Chemia
· Edukacja czytelnicza
· Edukacja europejska
· Edukacja regionalna
· Fizyka
· GeoGebra
· Geografia
· Historia
· Informatyka
· Język angielski
· Język niemiecki
· Język polski
· Kształcenie zintegrowane
· Lekcja wychowawcza
· Matematyka
· Przedmioty zawodowe
· Przyroda
· Psychologia
· Religia
· Scenariusze uroczystości
· Sztuka
· Technika
· Wychowanie fizyczne
· Wychowanie przedszkolne

Nowe pliki
· 2009 finał cz.2 
· 2009 finał cz.1 
· 2008 finał 2 
· 2008 finał 1 
· 2008 etap rejonowy cz.2 

Nowe linki
· Orzecznictwo w Sprawach Oświatowych 
· Zespół Szkół Nowy Folwark 
· Wychowanie 
· Polonica - kursy języka polskiego jako obcego dla dzieci 
· Portal Edukacyjny Przyrodnik 

Archiwum
20-02-2013
· Nowe publikacje
09-12-2012
· Matematyczno-fizyczne podróże
· Zielona Szkoła z matematyką
03-11-2012
· Nowe publikacje
27-10-2012
· Nowe publikacje
20-09-2012
· Nowe publikacje
27-08-2012
· XII Podsumowanie Konkursów Matematycznych
21-06-2012
· Nowe publikacje
13-06-2012
· Kabecjanie dają radę - projekt realizowany w SSP1 we Wrześni
26-05-2012
· Nowe publikacje
05-03-2012
· Nowe publikacje
15-10-2011
· COMENIUS w Gimnazjum Nr 1
11-07-2011
· Nowe publikacje
14-06-2011
· Gimnazjum nr 1 Szkołą Odkrywców Talentów
05-06-2011
· XI Podsumowanie Konkursów Matematycznych w powiecie wrzesińskim
16-05-2011
· Nowe publikacje
21-03-2011
· Witaj wiosno!
25-02-2011
· Nowe publikacje
10-10-2010
· XIX Szkolny Rajd Patrona SSP1 we Wrześni
11-09-2010
· Podsumowanie Konkursów Matematycznych 2010

Starsze artykuły

Czym jest a czym powinno być wychowanie fizyczne dla kultury fizycznej? Czym dla kultury fizycznej są sport, rekreacja fizyczna, rehabilitacja ruchowa?

(13220 odsłon)


Krytyka:

Założenia wstępne:

 1. wychowaniu fizycznemu (elementowi procesu wychowania) odpowiada wycinek rzeczywistości społecznej zwany kulturą fizyczną.

 2. Wychowanie fizyczne wchodzi w dwojakie związki: jest integralną częścią procesu wychowania i jest ogniwem systemu ochrony zdrowia

 3. Sport jest także rozumiany dwojako: autotelicznie – jako samodzielna instytucja społeczna, rządząca się swoimi prawami i stawiająca jednoznaczny cel (wynik sportowy) oraz instrumentalnie – jako środek w procesie wychowania i ochrony zdrowia; w tym przypadku gra on rolę służebną, podporządkowaną programom głównym (oświaty i ochrony środowiska.)

 4. Kultura fizyczna nie mieści się w problematyce czasu wolnego, gdyż nie jest przedmiotem wolnego wyboru jednostki, ale elementarnym obowiązkiem współczesnego człowieka, ochroną jego zdrowia fizycznego i psychicznego. Dlatego wychowanie fizyczne musi przygotować wszystkich do czynnego uczestnictwa.

Demel uważa, że :

 1. system wychowania fizycznego w polskiej szkole jest kompromisem tradycyjnych „ćwiczeń cielesnych” z próbami unowocześnienia.

 2. Założone funkcje są niewspółmiernie szerokie w stosunku do rzeczywistych funkcji. Materiał programowy zawiera jedynie ćwiczenia ruchowe (środki zabezpieczające) a nie zawiera środków gwarantujących realizację innych kategorii efektów, w szczególności trwałych nawyków, wiedzy i postaw.

 3. Program pozbawiony wyżej wymienionych elementów nastawiony jest tym samym głównie na cele doraźne, niedostatecznie „uzbraja” ucznia na przyszłość.

 4. Program wf sprowadza się tylko do ćwiczeń układu ruchowego; natomiast poza programem pozostają tak ważne sprawy jak, choćby dietetyka, higiena trybu życia, technologia wypoczynku, metody samodzielnej pracy nad sobą, nad zdrowiem, sprawnością, urodą.

 5. „usportowienie” programu utwierdza ucznia, że sport to jedyny przejaw kultury fizycznej, więc kultura fizyczna jest przedmiotem swobodnego wyboru („hobby”) a nie koniecznym i wszechobecnym elementem życia każdego człowieka.

 6. Programy wf nie są korelowane z programami innych przedmiotów (nawet z nauką o człowieku i higieną), a te przedmioty zawierają teoretyczne przesłanki kultury fizycznej.) W ten sposób wf pozostaje w szkole przedmiotem pozbawionym zaplecza teoretycznego. Uczeń to jakby „żywa maszyna” do odwzorowywania ruchów.

 7. Powiązania wf ze szkolną służbą zdrowia i oświatą sanitarną są w szkole wątłe i powierzchowne; w zasadzie sprowadzają się tylko do nadzoru lekarskiego nad wf (rozumianym jako system ćwiczeń ruchowych i imprez sportowych). Służba zdrowia jest w szkole enklawą, ekspozyturą innego resortu, a w planach nauczania i wychowania brak przedmiotu zwanego w innych krajach „wychowaniem zdrowotnym.” Dlatego też takie problemy jak wychowanie seksualne, wychowanie dla bezpieczeństwa, walka z alkoholizmem, nikotynizmem, narkomanią, ochrona środowiska naturalnego i inne, mające związek z fizycznym i zdrowotnym wychowaniem młodzieżybywają co najwyżej tematem akcji doraźnych lub efemerycznych przedmiotów nauczania a nie są integralną częścią procesu wychowania.

Demel zaznacza także, że w potocznym rozumieniu kultury fizycznej i wychowania fizycznego zaznacza się tendencja do sprowadzania problemu do spraw ćwiczeń ruchowych lub po prostu – do sportu. Dlatego wszelkie dyskusje dotyczące wychowania fizycznego zamiast zmierzać do poszerzenia pola widzenia, do ambitnych i nowych ujęć kultury fizycznej, „utykają” na sporach o zasięg sportu, zaostrzając konflikt między wyczynem a powszechnym usportowieniem społeczeństwa. Wychowanie fizyczne i rekreacje wchodzą przy tym w zbędną konkurencję ze sportem. Dopóki sport będzie jedynym (a choćby głównym) przedmiotem tego sporu, dopóty model kultury fizycznej społeczeństwa pozostanie piramidą wyników sportowych, a wychowanie fizyczne – machiną selekcyjną, dzielącą populację na wyselekcjonowanych i wyeliminowanych, którym nie wskazano innych perspektyw kultury fizycznej.

PROPOZYCJE MODELOWE DEMELA:

Kultura fizyczna obejmuje wszystkie te wartości, które wiążą się z fizyczną postacią i fizycznym funkcjonowaniem człowieka. Najogólniej mówiąc wartości te odnoszą się do zdrowia, budowy i postawy ciała, odporności, wydolności, sprawności i urody. Kształtują one poglądy i postawy ludzkie, więc są częścią światopoglądu i obyczaju.

Zgodnie z takim ujęciem tzw. „masowa kultura fizyczna” to powszechna higienizacja życia, nawet „medycyna dla wszystkich”, szkoła pracy nad sobą, nad zdrowiem czy urodą. Zasób jej środków daleko wykracza poza sport, a nawet ćwiczenia ruchowe.

Wychowanie fizyczne powinno wprowadzać w świat kultury fizycznej, powinno być jej kursem propedeutycznym, dostosowanym do poszczególnych etapów rozwoju, do płci, środowiska, przyszłego zawodu.

Bardzo rozpowszechnionym błędem jest stawianie wychowania fizycznego obok sportu, turystyki i rekreacji. Wychowanie fizyczne jest bowiem fundamentem a nie szeregowym składnikiem tak pojętej kultury fizycznej. Fundament ten obejmuje całokształt kultury fizycznej młodego pokolenia (więc sport, turystykę i rekreację.)

Nowoczesność w szkolnym wychowaniu fizycznym powinna korespondować z trendami rozwojowymi systemu oświaty. Są to następujące tendencje:

 • edukacja permanentna
 • prospekcja, czyli wychowanie do przyszłości
 • autoedukacja
 • intelektualizacja
 • humanizacja
 • indywidualizacja
 • szkoła przedłużona i środowiskowa.

Treść wychowania fizycznego powinna harmonijnie wiązać elementy aktualistyczne (cele doraźne) i perspektywiczne (cele odległe), a także równoważyć funkcję hedoniczno – rekreacyjną (czyli czynny wypoczynek i rozrywkę) z systematyczną, poważną pracą nad własnym doskonaleniem. Tę ostatnią należy oprzeć na przesłankach wielomotywacyjnych (intelektualnych i emocjonalnych) oraz na zasadzie współzawodnictwa indywidualnego i grupowego.

Odpowiednio do wymienionych kategorii treściowych należy wypracować, udoskonalić i zmodyfikować metody pracy, przyjmując za hasła kierunkowe upodmiotowienie ucznia, intelektualizację i intensyfikację. Należy ponadto popierać i upowszechniać:

 1. wszelkie próby teoretycznej podbudowy wf w postaci nauczania epizodycznego (np. komentarze do zajęć) lub systematycznego

 2. wprowadzanie oprócz kontroli elementów samokontroli, oprócz oceny – samooceny. Włączenie świadomości wychowanka do procesu wychowania fizycznego pozbawia ten proces cech tresury, humanizuje go, zwiększa gwarancję trwałości nawyków i ukształtowania postaw aktywnych.

 3. podręczniki i poradniki wf dla ucznia na różnych poziomach i torach kształcenia. Podręczniki tego typu powinny kojarzyć treści wf z treściami wychowania zdrowotnego.

 4. zadania domowe z wf, mające na celu wyrównywanie braków i wdrażanie do systematycznej pracy nad sobą.

 5. samorządność młodzieży, która wdraża do samodzielności i odpowiedzialności.

 6. Metody działania skojarzonego.

Ponadto występują jeszcze inne metody (diagnostyczne, prognostyczne, kontroli efektów), które dzięki biegłemu i umiejętnemu władaniu nimi pozwalają wyzwolić proces wychowania fizycznego z ram czysto technicznego szablonu. Uczeń nie służy wówczas do realizacji programu, a wręcz przeciwnie – program podporządkowany jest jego autentycznym potrzebom – tym deklarowanym, jak i tym, których dziecko nie jest świadome, a które są zawarte w naukowo uzasadnionych normach teorii wf.

CZYM DLA KULTURY FIZYCZNEJ SĄ SPORT, REKREACJA FIZYCZNA I REHABILOITACJA RUCHOWA?

 1. rekreacja fizyczna:

  Rekreacja fizyczna (ruchowa) wyróżnia się tym, że wykracza poza sferę dowolnego wyboru, a wchodzi w sferę powinności, gdyż wynika nie tylko z założeń pedagogicznych, ale również z dyrektyw higieny. Wychowanie do rekreacji to popularyzowanie wzorów, tworzenie różnorakich modeli organizowania czasu wolnego, kształtowania nawyków, przyzwyczajeń, postaw. W ramach procesu wychowawczego szkoła rozwija u młodzieży nawyki rekreacyjne: od ruchu do trwałego zainteresowania. Są w zasadzie dwa generalne warunki realizacji wychowania do rekreacji:

  • zaangażowanie intelektualne poprzez budzenie świadomości, łączenie ćwiczeń ruchowych z treścią innych przedmiotów objętych programem nauczania, kierowanie zainteresowań na zachowanie zdrowia, pełnego rozwoju, urody, wprowadzenie podręczników wychowania fizycznego dla uczniów.

  • Zaangażowanie emocjonalne poprzez uczestnictwo, które dostarcza dodatkowych przeżyć. Zaznacza się tu rola zajęć pozalekcyjnych.

 2. sport:

  Po pierwsze: sport jest z natury swej instytucją elitarną. Bowiem tam, gdzie jest selekcja, musi być eliminacja.

  Po drugie: sport, dzięki standaryzacji, operuje skalą bezwzględną. Każdy przymierza się do rekordu, nie każdy może go jednak osiągnąć

  Po trzecie: hasła tzw. „sportu masowego” już dawno „przyblakły”, bowiem sport nie może być „podnóżkiem” wyczynu.

  Po czwarte: nowoczesny i autentyczny sport nie mieści się w szkole, bo wymaga dużych nakładów i wykwalifikowanej kadry oraz kosztownego sprzętu i urządzeń.

  Po piąte: sport jest bezpardonową walką o prymat i pogonią za rekordem.

Dlatego też sport wnosi najwięcej kontrowersji w dyskusję nad wychowaniem młodzieży.

 

Autorem publikacji jest:
Piotr Zbąszyniak

  
[ Zgłoś niedziałający link do pliku | Indeks działu Wychowanie fizyczne | Publikacje ]

Większość zamieszczonych publikacji zapisanych jest w formacie Adobe PDF.
Jeśli wybrany dokument po kliknięciu nie otwiera się, to należy na swoim komputerze zainstalować program Adobe Acrobat Reader. (link do pliku instalacyjnego poniżej).

Pobierz darmowe przeglądarki:
Adobe Reader 8.1.2 PL | Word Viewer | Excel Viewer | PowerPoint Viewer
 


Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ukazujących się na portalu publikacji.
Odpowiedzialność za treść artykułów, publikacji i komentarzy (w tym za naruszenie praw autorskich) ponoszą ich autorzy.

Administratorami serwisu są Hanna i Sławomir Góźdź.

PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.42 sekund