Witaj w Wrzesińskie Forum Oświatowe
  Zarejestruj się ! Strona główna    Tematy    Wyślij artykuł    Pliki    Forum    Galeria    Publikacje  
Jak to zrobić ?

Kto jest on-line
Teraz online:

 Gości: 6
 Użytkowników: 0


Login
Pseudonim

Hasło

Security Code:
Security Code
Wpisz Security Code


Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć.
Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał wiele przywilejów.

Menu

Strona główna

Wyślij artykuł
Tematy
Publikacje nauczycieli
Konkursy matematyczne
Archiwum artykułów
Szukaj

Nasza Galeria
Forum dyskusyjne
Ciekawe linki
Pliki do pobrania
Krzyżówki

Twoje konto
Prywatna poczta
Napisz do nas


Publikacje
· Awans zawodowy
· Biologia
· Chemia
· Edukacja czytelnicza
· Edukacja europejska
· Edukacja regionalna
· Fizyka
· GeoGebra
· Geografia
· Historia
· Informatyka
· Język angielski
· Język niemiecki
· Język polski
· Kształcenie zintegrowane
· Lekcja wychowawcza
· Matematyka
· Przedmioty zawodowe
· Przyroda
· Psychologia
· Religia
· Scenariusze uroczystości
· Sztuka
· Technika
· Wychowanie fizyczne
· Wychowanie przedszkolne

Nowe pliki
· 2009 finał cz.2 
· 2009 finał cz.1 
· 2008 finał 2 
· 2008 finał 1 
· 2008 etap rejonowy cz.2 

Nowe linki
· Orzecznictwo w Sprawach Oświatowych 
· Zespół Szkół Nowy Folwark 
· Wychowanie 
· Polonica - kursy języka polskiego jako obcego dla dzieci 
· Portal Edukacyjny Przyrodnik 

Archiwum
20-02-2013
· Nowe publikacje
09-12-2012
· Matematyczno-fizyczne podróże
· Zielona Szkoła z matematyką
03-11-2012
· Nowe publikacje
27-10-2012
· Nowe publikacje
20-09-2012
· Nowe publikacje
27-08-2012
· XII Podsumowanie Konkursów Matematycznych
21-06-2012
· Nowe publikacje
13-06-2012
· Kabecjanie dają radę - projekt realizowany w SSP1 we Wrześni
26-05-2012
· Nowe publikacje
05-03-2012
· Nowe publikacje
15-10-2011
· COMENIUS w Gimnazjum Nr 1
11-07-2011
· Nowe publikacje
14-06-2011
· Gimnazjum nr 1 Szkołą Odkrywców Talentów
05-06-2011
· XI Podsumowanie Konkursów Matematycznych w powiecie wrzesińskim
16-05-2011
· Nowe publikacje
21-03-2011
· Witaj wiosno!
25-02-2011
· Nowe publikacje
10-10-2010
· XIX Szkolny Rajd Patrona SSP1 we Wrześni
11-09-2010
· Podsumowanie Konkursów Matematycznych 2010

Starsze artykuły

Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych

(12416 odsłon)


Wśród nas są dzieci z dysleksją, niedosłuchem, niedowidzące, z porażeniem mózgowym, z zaburzeniami emocjonalnymi, niepełnosprawnością umysłową i wieloma innymi problemami w rozwoju. Ale są również wśród nas dzieci z wybitnymi uzdolnieniami, które stanowią poważne wyzwanie dla nauczycieli .

Czy rozumiemy ich trudności, ich “inność”?

Czy chcemy i potrafimy im pomóc?

Czy właściwie je wspieramy, by mogły rozwijać swoje potencjalne możliwości?

Szkoła integracyjna wskazuje, że dzieci z zaburzeniami w rozwoju oraz dzieci zdolne są dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które nie muszą uczyć się w odrębnych szkołach lub być izolowane, ale na pewno wymagają specjalnego wsparcia .

Już od najmłodszych lat możemy zaobserwować między dziećmi duże, wyraźne różnice indywidualne. Dotyczą one szybkości i poprawności myślenia, bogactwa i oryginalności pomysłów, tempa i łatwości wykonywania różnych działań, a także gry na instrumencie muzycznym, rysowania, malowania itd. Różnice te określa się mianem zdolności.

W praktyce pojęcie to utożsamiane jest z terminem uzdolnienie bądź talent. Psychologia rozróżnia te rodzaje zdolności i mówi o:

 • zdolnościach ogólnych określanych jako inteligencja;
 • zdolnościach kierunkowych, zwanych też zdolnościami specjalnymi lub uzdolnieniami np. uzdolnienia matematyczne, artystyczne, językowe itd., a najwyższy stopień tego rodzaju uzdolnień określa się mianem talentu;
 • zdolności twórcze rozumiane jako umiejętności znajdowania wielu różnych i oryginalnych rozwiązań zadań i problemów;

W odniesieniu do najwyższego poziomu zdolności, pojawiającego się bardzo rzadko zarówno we wczesnym dzieciństwie, jak i w późniejszym okresie rozwoju człowieka, stosuje się termin geniusz .

Rozwój zdolności wiąże się z prawidłowościami rozwoju psychicznego .Różnicują się one w miarę upływu lat, a pojawiają się coraz bardziej wyspecjalizowane grupy zdolności. Najwcześniej pojawiają się zdolności matematyczne i artystyczne zwłaszcza muzyczne oraz plastyczne. Zaobserwować można także zdolności literackie.

Zdolności rozwijają się niezależnie od rozwoju fizycznego dzieci. Niepełnosprawnych może charakteryzować taki sam poziom zdolności jak dzieci zdrowe .

Symptomy zdolności dzieci w wieku przedszkolnym to między innymi:

 • łatwość zapamiętywania i uczenia się rzeczy nowych, natychmiastowe rozumienie poleceń i zadań;
 • zadawanie dużej ilości pytań, zainteresowanie światem, bystrość obserwacji i spostrzegawczość;
 • wykonywanie zadań umysłowych z przyjemnością, umiejętność skupienia uwagi przez dłuższy czas na wybranym obiekcie zainteresowań;
 • wymyślanie nowych zabaw, opowiadań, zdarzeń realnych i abstrakcyjnych;
 • ciekawe i oryginalne pomysły, bogata wyobraźnia;
 • wdrażanie myśli i emocji w różnej formie: np. werbalnej, plastycznej , muzycznej.

Natomiast wiek szkolny to rozkwit zdolności intelektualnych. W tym okresie daje się zauważyć u dzieci między innymi: wysoką sprawność językową, umiejętność wnioskowania, szybkie tempo procesów myślowych, bardzo dobrą pamięć, zainteresowanie prowadzeniem obserwacji, wysoką zdolność koncentracji uwagi, oryginalność zadawanych pytań i wysuwanych sugestii, a także zainteresowania czytelnicze oraz umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów. W ocenie szkolnej za wskaźniki zdolności uważa się także bardzo dobre i celujące oceny z przedmiotów oraz wzorowe zachowanie. Jest to jednak często stwierdzenie obiegowe, nie zawsze znajdujące odzwierciedlenie w rzeczywistej diagnozie zdolności. Przejawem zdolności jest także udział w konkursach, olimpiadach i turniejach.

Rodzina i szkoła to dwa środowiska, które odgrywają szczególną rolę w zakresie pobudzenia ujawnienia i rozwijania zdolności dzieci.

Zarówno rodzice jak i nauczyciele powinni zaakceptować dziecko zdolne takie jakie ono jest i uszanować jego odrębność.

Rodzice winni już od najmłodszych lat życia dziecka mieć czas na towarzyszenie mu w poznawaniu świata, na bycie razem i aktywne słuchanie.

Warto zachęcać dziecko do obserwowania otaczających zjawisk, rozwijania aktywności badawczej. Szczególne znaczenie ma wyobraźnia u dziecka poznawczego nastawienia na rzeczy i fakty nieznane. Pokonywanie trudności, odkrywanie i docieranie do rzeczy nowych sprawia dzieciom zdolnym niesłychaną radość.

Nieocenione znaczenie ma akceptacja i wsparcie psychiczne dzieci w chwilach niepowodzeń. Warto nauczyć dzieci relaksu. Ogromną rolę spełniają także rodzice w uczeniu swojego dziecka bycia z ludźmi, bycia w grupie. Dzieci uczymy przekonania że grupa może więcej i dlatego wskazane jest dzielenie się pomysłami z innymi. Praca zespołowa przyczynia się do korygowania negatywnych postaw egoistycznych i zachowań agresywnych. Wychowując dziecko zdolne warto też je uczulać na czerpanie przyjemności z faktu pokonywania siebie, a nie pokonywania innych. Ponadto wszyscy rodzice niezależnie od możliwości finansowych, powinni dostarczać dzieciom informacji, pokazywać możliwości i źródła zdobywania nowych umiejętności i wiadomości. Nie należy lekceważyć pytań zadawanych przez dzieci.

Ważne jest rozwijanie zainteresowań, poświęcanie czasu na wspólne zabawy, spacery, hobby, szukanie odpowiedniej literatury, na rozmowy o książkach, filmach itd. Ogromne znaczenie ma dostrzeganie prac i pomysłów dziecka wyrażanie akceptacji bądź konstruktywnej krytyki , zachęcanie do twórczej pracy. Istotne jest, aby rodzice potrafili dostrzec mocne strony swojego dziecka i starali się wykorzystać je w dobrym kierunku.

Olbrzymią rolę w rozwoju zdolności odgrywa także szkoła. Jednak dotychczasowy system edukacji nie stwarzał w pełni warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci zdolnych. Dobrze się stało, że problematyka dotycząca zdolnych dzieci została w sposób szczególny uwzględniona w Projekcie Reformy Systemu Edukacji. Za istotne zadanie nowego ustroju szkolnego uznano wskazanie drogi zaspokojenia potrzeb edukacyjnych uczniów szczególnie zdolnych, traktując ich potrzeby jako specjalne potrzeby edukacyjne. Wydobywanie z uczniów ich szczególnych możliwości, umiejętności zdolność jest w reformowanym systemie edukacji podstawą do rozwoju indywidualnych karier edukacyjnych.

Zasada równości szans dotyczy wszystkich uczniów, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne i ze względu na deficyty, i ze względu na potencjał rozwojowy.

Punkt wyjścia w pracy każdej placówki oświatowej powinny stanowić potrzeby i możliwości uczniów. Z pewnością znajdą w nich właściwe miejsce dzieci zdolne. Podmiotowe traktowanie, zainteresowanie pracą, wysoki poziom umiejętności i wiedzy nauczycieli, odpowiednia struktura i liczebność klas – to niektóre z wymagań, jakim należy sprostać w pracy z uczniem zdolnym.

W procesie dydaktyczno – wychowawczym nie wystarcza już tylko przekazywanie i odtwarzanie wiedzy, kształcenie pilności. Konieczne jest rozwijanie potencjału twórczego przygotowującego ucznia do tworzenia rzeczy nowych i wartościowych, szukanie niekonwencjonalnych rozwiązań. Potrzebne jest rozwijanie inwencji, pomysłowości, wyobraźni, twórczego myślenia wobec pojawiających się trudnych problemów, skłonności do stałego pogłębiania wiedzy i samodoskonalenia. Autentyczny rozwój ucznia zdolnego może dokonać się poprzez uruchomienie tkwiących w nim indywidualnych możliwości twórczych.

Tylko dobrze przygotowany do pracy, twórczy, otwarty na innowacje nauczyciel może pomóc uczniowi rozwinąć jego potencjał, aby “stał się, kim może”.

Jakie metody pracy można stosować w trakcie nauki szkolnej, aby rozwijać zdolności uczniów?

Mogą być one rozmaite np.:

 • stopniowe zwiększanie wymagań, jednak nie przekraczające możliwości ucznia,
 • ciekawe prowadzenie lekcji – wprowadzenie inspirujących elementów materiału, wykorzystanie wiadomości pozaszkolnych prowadzenie zajęć w oparciu o pracę grupową uczniów i samopomoc koleżeńską,
 • zachęcenie do wymyślania, tworzenia rzeczy w sposób społecznie użyteczny, oryginalny, dotychczas nieznany,
 • uczenie twórczego rozwiązywania problemów, motywowanie do samodzielności i podejmowania inicjatyw,
 • zachęcenie do konfrontacji i wiedzy w konkursach, olimpiadach,
 • wskazywanie dodatkowych źródeł wiedzy oraz inspirowanie do korzystania z rozmaitych zajęć pozalekcyjnych w celu rozwijania zainteresowań oraz aktywności poznawczej.
 • stworzenie atmosfery akceptacji, wyrażanie zadowolenia z sukcesów, uczenie przyjmowania uwag i radzenia sobie z niepowodzeniami.

Wielu wychowawców rozumie potrzeby ucznia zdolnego zna jego psychikę i robi wszystko, aby mu pomóc, stwarzając klimat wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa. Nauczyciele prowadzą między innymi interesujące formy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, koła zainteresowań, przygotowujące swoich podopiecznych do konkursów i olimpiad, organizują obozy naukowe, warsztaty, plenery itp. Kształtują motywację uczniów i umożliwiają im przeżywanie sukcesów, a także zachęcają do wysiłku, co ma zdecydowany wpływ na rozwój zdolności. Ich praca jest często wspierana przez pedagogów lub (i) psychologów. Pedagodzy szkolni udzielają różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, pomagają w wyborze drogi kształcenia oraz podejmują działania na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom zdolnym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej.

Psycholodzy zatrudnieni w przedszkolach i szkołach dokonują badań diagnostycznych dzieci zdolnych, prowadzą lub organizują dla nich różne formy terapii psychologicznej. Zajmują się także doradztwem psychologicznym dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli.

Warto zatem zapamiętać, że:

 • najważniejszym etapem życia, w którym można wpływać na wszechstronny rozwój dziecka, jest okres od urodzenia do 10 roku życia dziecka. Pierwsze lata życia dziecka maja szczególne znaczenie dla rozwoju w okresach późniejszych;
 • najkorzystniejszy z punktu widzenia przyszłości dziecka jest rozwój wszechstronny i harmonijny, a zakłócenia w jej dziedzinie mogą bowiem powodować ograniczenia w pozostałych;
 • w im większym stopniu działanie pobudzające rozwój zdolności angażuje energię, zapał i umysł dziecka, tym intensywniej rozwijają się jego zdolności;
 • mimo predyspozycji, niektóre zdolności nie ujawniają się i nie rozwijają, jeśli dziecko nie ma odpowiedniej pomocy, zachęt, ukierunkowania, możliwości ćwiczenia i sprawdzania się;
 • dzieci wdrażane do twórczego myślenia na początku swojej kariery szkolnej nabierają samodzielnej, twórczej aktywności w różnych dziedzinach;
 • ważny jest stosunek najbliższego otoczenia dziecka do uczenia się, do nabywania nowej wiedzy i umiejętności. Jest to postawa zachwytu nad rozwojem dodatnich cech u dziecka, postawa szacunku dla kompetencji intelektualnych i społecznych, zachowania, które są dla dziecka bodźcem do ciągłego rozwoju;
 • w niesprzyjających warunkach rozwój zdolności może ulec częściowemu lub prawie całkowitemu zahamowaniu.

Opracowała:
mgr Anna Przydryga
nauczyciel nauczania zintegrowanego
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrześni

  
[ Zgłoś niedziałający link do pliku | Indeks działu Kształcenie zintegrowane | Publikacje ]

Większość zamieszczonych publikacji zapisanych jest w formacie Adobe PDF.
Jeśli wybrany dokument po kliknięciu nie otwiera się, to należy na swoim komputerze zainstalować program Adobe Acrobat Reader. (link do pliku instalacyjnego poniżej).

Pobierz darmowe przeglądarki:
Adobe Reader 8.1.2 PL | Word Viewer | Excel Viewer | PowerPoint Viewer
 


Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ukazujących się na portalu publikacji.
Odpowiedzialność za treść artykułów, publikacji i komentarzy (w tym za naruszenie praw autorskich) ponoszą ich autorzy.

Administratorami serwisu są Hanna i Sławomir Góźdź.

PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.36 sekund