Jak program „Układ okresowy pierwiastków” może pomóc w nauczaniu chemii?

autorką publikacji jest:
mgr Iwona Jasińska
Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

Mieszaniny substancji – sporządzanie mieszanin i rozdzielanie na składniki

Autorką publikacji jest:
mgr Lucyna Lemańczyk
Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie

Poznajemy świat atomów i cząsteczek

Autorką publikacji jest:
mgr Lucyna Lemańczyk
Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie

Woda twarda a woda miękka

Autorką publikacji jest:
mgr Lucyna Lemańczyk
Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie