2001 – Powiatowy konkurs matematyczny
2002 – Powiatowy konkurs matematyczny
2003 – Powiatowy konkurs matematyczny
2004 – Powiatowy konkurs matematyczny
2005 – Powiatowy konkurs matematyczny
2006 – Powiatowy konkurs matematyczny
2007 – Powiatowy konkurs matematyczny
2008 – Powiatowy konkurs matematyczny
2009 – Powiatowy konkurs matematyczny
2010 – Powiatowy konkurs matematyczny
2011 – Powiatowy konkurs matematyczny
2012 – Powiatowy konkurs matematyczny
2013 – Powiatowy konkurs matematyczny
2014 – Powiatowy konkurs matematyczny
2015 – Powiatowy konkurs matematyczny
2016 – Powiatowy konkurs matematyczny
2017 – Powiatowy konkurs matematyczny
2018 – Powiatowy konkurs matematyczny