Bez tej miłości można życ – scenariusz przedstawienia patriotycznego dla kl.V

Autorkami publikacji są:
mgr Ewa Błaszczyk
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

Bo muzyka jest w każdym zakątku – scenariusz akademii z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina

Autorką publikacji jest:
mgr Urszula Ambroży
Szkoła Podstawowa w Smogorzowie

Montaż słowno-muzyczny o tematyce profilaktycznej „Tęczowy Motyl”

Autorką publikacji jest:
mgr Marzena Kliś
Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy

O tym pamięta każdy pieszy, co do szkoły szosą spieszy – scenariusz przedstawienia o bezpieczeństwie ruchu drogowego

Autorką publikacji jest:
mgr Urszula Ambroży
Szkoła Podstawowa w Smogorzowie

Prawdziwa historia św. Mikołaja – scenariusz inscenizacji

Autorką publikacji jest:
mgr Urszula Ambroży
Szkoła Podstawowa w Smogorzowie

Scenariusz „Królowa Śniegu” do wykorzystania w kl. I – III

Autorką publikacji jest:
mgr Marzena Kliś
Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy

Scenariusz balu studniówkowego

Autorką publikacji jest:
mgr Agnieszka Wysocka

Scenariusz imprezy Dzień Matematyka – Z matematyką za pan brat

Autorką publikacji jest:
mgr Elżbieta Jankowska
Publiczna Szkole Podstawowej im L. Jakubowicz w Ostrowitem

Scenariusz imprezy pod hasłem „Tydzień z fizyką”

Autorką publikacji jest:
mgr Krystyna Mazurek
gimnazjum w Wojcieszkowie

Scenariusz na zakończenie gimnazjum

Autorką publikacji jest:
mgr Marlena Wojtkowiak
Gimnazjum nr 1 we Wrześni

Scenariusz obchodów 8 marca – Dnia Kobiet

Autorką publikacji jest:
mgr Jolanta Dąbrowska
Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Zawierciu

Scenariusz obchodów rocznicy katyńskiej

Autorką publikacji jest:
mgr Ewa Drobiec
Gimnazjum nr 1 we Wrześni

Scenariusz przedstawienia słowno-muzycznego MIŁOŚĆ W PIOSENCE

Autorką publikacji jest:
mgr Małgorzata Karpińska
Gimnazjum im. M.Kopernika w Golinie

Scenariusz rozpoczęcia roku szkolnego w gimnazjum

Autorką publikacji jest:
mgr Marlena Wojtkowiak
Gimnazjum nr 1 we Wrześni

Scenariusz spotkania plenerowego pt. Na pieczone ziemniaki zapraszają przedszkolaki

Autorką publikacji jest:
mgr Anna Nowosielska
Przedszkole Samorządowe w Starych Juchach

Scenariusz uroczystości szkolnej

Autorami publikacji są:
mgr Elżbieta Jankowska
mgr Błażej Kapela
mgr Jadwiga Wojdak
Publiczna Szkoła Podstawowa im L. Jakubowicz w Ostrowitem

Scenariusz uroczystości szkolnej z okazji ślubowania klas I szkoły podstawowej

Autorką publikacji jest:
mgr Urszula Bielińska

Scenariusz uroczystości z okazji 50 rocznicy powstania Przedszkola nr 2 w Wadowicach oraz 25 rocznicy nadania imienia Kornela Makuszyńskiego

Autorką publikacji jest:
mgr Bernadetta Kowalska
Przedszkole Publiczne nr 2 w Wadowicach

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Autorką publikacji jest:
mgr Aleksandra Jackowska
Gimnazjum nr 1 we Wrześni

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca

Autorką publikacji jest:
mgr Grażyna Krasińska
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku

Scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Autorką publikacji jest:
mgr Elżbieta Jankowska
Publiczna Szkole Podstawowej im L. Jakubowicz w Ostrowitem

Scenariusz uroczystości z okazji Święta Babci i Dziadka

Autorką publikacji jest:
mgr Grażyna Krasińska
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku

Scenariusz uroczystości zakończenia roku szkolnego oddziału przedszkolnego.

Autorką publikacji jest:
mgr Małgorzata Andrzejewska
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem

Scenariusz uroczystości zakończenia szkoły – Klasy szóste żegnają swoja szkołę

Autorką publikacji jest:
mgr Elżbieta Jankowska
Publiczna Szkole Podstawowej im L. Jakubowicz w Ostrowitem

Scenariusz wieczornicy z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Autorkami publikacji są:
mgr Ewa Drobiec
mgr Marlena Wojtkowiak
Gimnazjum nr 1 we Wrześni

Scenariusze inscenizacji na wesoło propagujące zdrowy styl życia dla klas I-III

Autorką publikacji jest:
mgr Aleksandra Koprowska
Szkoła Podstawowa w Giewartowie

Scenariusze obchodów Dnia Ziemi

Autorem publikacji jest:
mgr Bogdan Murawiecki

Tradycje Bożego Narodzenia – scenariusz przedstawienia bożonarodzeniowego

Autorkami publikacji są:
mgr Elżbieta Górczyńska
mgr Anna Jankowska
Gimnazjum Nr 2 im Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni

Żeby człowiek był człowiekiem – scenariusz przedstawienia bożonarodzeniowego

Autorkami publikacji są:
mgr Elżbieta Górczyńska
mgr Anna Jankowska
Gimnazjum Nr 2 im Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni