„Chcę wiedzieć więcej” – praca z uczniem zdolnym – program dla uczniów klasy trzeciej rozbudzający zainteresowania

Autorką publikacji jest:
mgr Anna Dębowska
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku

„Lubię ortografię” – powiatowy konkurs ortograficzny klas trzecich

Autorką publikacji jest:
mgr Anna Dębowska
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku

Konkurs – Dbam o zdrowie i bezpieczeństwo

Autorką publikacji jest:
mgr Krystyna Dymowska
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Giewartowie

Konspekt zajęć rewalidacyjnych (korekcyjno – kompensacyjnych) dla uczniów klasy II

Autorką publikacji jest:
mgr Anna Styrcz-Jędrzejek
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

Lubimy się uczyć. Zintegrowane karty pracy

Autorką publikacji jest:
mgr Marzena Pieczyńska
Smorządowa Szkoła Podstawowa nr 1we Wrześni

Materiały pomocnicze do pracy z lekturami

Autorką publikacji jest:
mgr Małgorzata Skowrońska

Nabywanie kompetencji pojęciowej przez dzieci niesłyszące

Autorem publikacji jest:
Krzysztof Stawicki
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy

Podsumowanie edukacyjnego projektu profilaktycznego „Kabecjanie dają radę”

Autorką publikacji jest:
mgr Renata Jakubowska
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni

Program autorski – Plan pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

mgr Małgorzata Nadolna
SSP Nr 1 we Wrześni

Program edukacji prozdrowotnej dla klasy drugiej

Autorką publikacji jest:
mgr Anna Kolerska
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myszkowie

Program edukacji zintegrowanej dla klas III do zrealizowania podczas pobytu na „Zielonej Szkole” nad morzem

Autorką publikacji jest:
mgr Małgorzata Dynarowska
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

Program koła tanecznego dla klas I-III pt: Dalej w tany mali tancerze

Autorką publikacji jest:
mgr Dorota Adamczak
Publiczna Szkoła Podstawowa im. L. Jakubowicz w Ostrowitem

Referat – Start edukacyjny dzieci w kontekście zróżnicowanej sytuacji społeczno-wychowawczej współczesnej rodziny

Autorką publikacji jest:mgr Renata Przytarska
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni.

Rodzic z klasą – spójrz na dziecko inaczej

Autorką publikacji jest:
mgr Małgorzata Dynarowska
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła IIw Pisarzowicach

Scenariusz imprezy plenerowej – piknik rodzinny

Autorką publikacji jest:
mgr Jolanta Przezak

Scenariusz zajęć – Zdrów jak ryba

Autorką publikacji jest:
mgr Renata Jakubowska
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni

Scenariusz zajęć dla kl.2 – Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych i w różnych sytuacjach na drodze

Autorką publikacji jest:
mgr Aleksandra Koprowska
Szkoła Podstawowa w Giewartowie

Scenariusz zajęć prowadzonych „Metodą Dobrego Startu” dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Autorką publikacji jest:
mgr Anna Styrcz-Jędrzejek
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

Scenariusz zajęć prowadzonych metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Autorkami publikacji są:
mgr Anna Styrcz-Jędrzejek, mgr Ewa Błaszczyk
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

Scenariusz zajęć warsztatowych, prowadzonych z uczniami klas pierwszych oraz ich rodzicami, celem zapewnienia równych szans w nauce i zapobieganiu powstawania trudności edukacyjnych

Autorkami publikacji są:
mgr Anna Styrcz-Jędrzejek, mgr Ilona Sapieja
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

Scenariusz zajęć wyrównawczych kl. I – Badanie i porównywanie zbioru

mgr Małgorzata Nadolna
SSP Nr 1 we Wrześni

Scenariusz zajęć wyrównawczych kl. I – Liczenie i porównywanie liczb

mgr Małgorzata Nadolna
SSP Nr 1 we Wrześni

Scenariusz zajęć wyrównawczych kl. I – Orientacja w czasie

mgr Małgorzata Nadolna
SSP Nr 1 we Wrześni

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klas I-III oraz przedszkola zrealizowany w formie konkursu pt. „Cztery pory roku”

Autorką publikacji jest:
mgr Agnieszka Domańska
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I – Poznajemy hasła, związane z regionem śląskim

Autorką publikacji jest:
mgr Marzena Pieczyńska
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II – Pożary lasu – przyczyny i sposoby zapobiegania

Autorką publikacji jest:
mgr Marzena Pieczyńska
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni

Scenariusz zajęć zintegrowanych kl. I – Igrzyska Olimpijskie

mgr Małgorzata Nadolna
SSP Nr 1 we Wrześni

Scenariusz zajęć zintegrowanych kl. I – Ludzie listy piszą

mgr Małgorzata Nadolna
SSP Nr 1 we Wrześni

Wychowanie fizyczne w nauczaniu początkowym

Autorem publikacji jest:
mgr Maria Ziółek
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni

Zadania do konkursu historycznego – Ja też mogę zostać królem

Autorką publikacji jest:
mgr Marzena Pieczyńska
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni

Zagrożenia medialne małego dziecka

Autorką publikacji jest:
mgr Małgorzata Kieroń
Niepubliczna Szkoła Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie