„Balladyna” J. Słowackiego jako utwór dramatyczny. Poszukiwanie cech wspólnych z balladą.

Autorką publikacji jest:
mgr Inocenta Ozdebska
Szkoła Podstawowa w Smolicach

„Córka moja?… Ja dwie mam córki(…)” – Charakterystyka Aliny i Balladyny na podstawie fragmentów „Balladyny” J. Słowackiego.

Autorką publikacji jest:
mgr Inocenta Ozdebska
Szkoła Podstawowa w Smolicach

Części mowy? To już proste! – scenariusz lekcji powtórzeniowej z języka polskiego dla klasy VI

Autorką publikacji jest:
mgr Sylwia Mietlicka
Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Miłosławiu

Czy słusznie, Robinsonie? – scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI

Autorką publikacji jest:
mgr Inocenta Ozdebska
Szkoła Podstawowa w Smolicach

Dzielnicowy konkurs Frazeologiczno-Plastyczny – regulamin

Autorką publikacji jest:
mgr Agata Nowak
Szkoła Podstawowa nr 139 w Warszawie

Dzielnicowy konkurs Frazeologiczno-Plastyczny – test

Autorką publikacji jest:
mgr Agata Nowak
Szkoła Podstawowa nr 139 w Warszawie

Egzamin klasyfikacyjny z języka polskiego po pierwszym semestrze klasy szóstej szkoły podstawowej – testy

Autorką publikacji jest:
mgr Monika Kruk
Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie

Jest mnóstwo wrót do Fantazjany. Spróbuj tam wejść. Czy umiemy pracować w grupach? – praca z tekstem M. Ende

Autorką publikacji jest:
mgr Inocenta Ozdebska
Szkoła Podstawowa w Smolicach

Komiksowy świat, czyli pomiędzy obrazem i tekstem – konspekt z j. polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Autorką publikacji jest:
mgr Monika Kruk
Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie

Między śmiechem a zgrozą – wokół niektórych rysów kreacji śmierci

Autorką publikacji jest:
mgr Joanna Anielak
Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni

Polonistyczne potyczki – etap międzyszkolny

mgr Ewa Podsiadła-Adamczyk
Gimnazjum nr 2 we Wrześni .

Pomiędzy samotnością i różą, czyli o nauce uczuć – konspekt lekcji języka polskiego dla klasy IV

Autorką publikacji jest:
mgr Monika Kruk
Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie

Próba inscenizacji fragmentów Balladyny J. Słowackiego.

Autorką publikacji jest:
mgr Inocenta Ozdebska
Szkoła Podstawowa w Smolicach

Scenariusz finału konkursu Polonistyczne Potyczki

Autorką publikacji jest:
mgr Ewa Adamczyk
Gimnazjum nr 2 we Wrześni .

Scenariusz przedstawienia z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Autorką publikacji jest:
mgr Anna Kamińska
Szkoła Podstawowa im. Książąt Pomorskich w Słonowicach

Spod znaku aniola

Autorką publikacji jest:
Mgr Alicja Malinowska-Górna

Sprawdzian wiadomości obejmujący wiedzę z zakresu podstawy programowej języka polskiego w klasie czwartej szkoły podstawowej

Autorką publikacji jest:
mgr Marzena Podmagórska
Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Zawierciu

Sprawdzian wiadomości z mitologii w klasie II gimnazjum

Autorką publikacji jest:
mgr Iwona Kowalczyk
Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie

Sprawdzian z lektury „Tomek w krainie kangurów”

Autorką publikacji jest:
mgr Ewa Zelek
Szkoła Podstawowa w Mordarce

Sprawdzian z lektury „W 80 dni dookoła świata”

Autorką publikacji jest:
mgr Ewa Zelek
Szkoła Podstawowa w Mordarce

Sprawdzian z wiedzy o baroku

Autorką publikacji jest:
mgr Agnieszka Wysocka

Test ze znajomości powieści „Spotkanie nad morzem”

Autorką publikacji jest:
mgr Agata Nowak
Szkoła Podstawowa nr 139 w Warszawie