Ankieta ewaluacyjna z zajęć kółka religijnego Dzieci Boże

Autorką publikacji jest:
mgr Elżbieta Nega
Szkoła Podstawowa w Stopnicy

Pismo Święte księgą Boga i człowieka

Autorką publikacji jest:
mgr Honorata Adamczewska
Gimnazjum nr 2 we Wrześni

Pomoc duszpasterska rodzinie w zakresie resocjalizacji dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie – na przykładzie fenomenów szczęścia i cierpienia

Autorem publikacji jest:
mgr Emilia Fenger
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Scenariusz rocznicy Pierwszej Komunii Świętej

Autorką publikacji jest:
mgr Elżbieta Nega
Szkoła Podstawowa w Stopnicy

The development factors of the human religiousness

Autorem publikacji jest:
mgr Krzysztof Stawicki
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy

The working methods of religion in school for deaf children

Autorem publikacji jest:
Krzysztof Stawicki
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy