2001 – Wojewódzki konkurs matematyczny
2002 – Wojewódzki konkurs matematyczny
2003 – Wojewódzki konkurs matematyczny
2004 – Wojewódzki konkurs matematyczny
2005 – Wojewódzki konkurs matematyczny
2006 – Wojewódzki konkurs matematyczny
2007 – Wojewódzki konkurs matematyczny
2008 – Wojewódzki konkurs matematyczny
2011 – Wojewódzki konkurs matematyczny
2012 – Wojewódzki konkurs matematyczny
2013 – Wojewódzki konkurs matematyczny
2014 – Wojewódzki konkurs matematyczny
2015 – Wojewódzki konkurs matematyczny
2016 – Wojewódzki konkurs matematyczny
2017 – Wojewódzki konkurs matematyczny
2018 – Wojewódzki konkurs matematyczny
2019 – Wojewódzki konkurs matematyczny