Badanie wiedzy i umiejętności maturzystów

Autorem publikacji jest:
mgr Maciej Baranowski
Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni

Cechy podzielności, największy wspólny dzielnik i najmniejsza wspólna wielokrotność.

Autorką publikacji jest:
mgr Elżbieta Jankowska
Publiczna Szkole Podstawowej im L. Jakubowicz w Ostrowitem

Do czego służą procenty?

Autorką publikacji jest:
mgr Lucyna Lemańczyk
Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie

Elementy rachunku prawdopodobieństwa

Autorem publikacji jest:
mgr Zbigniew Stebel
Publiczne Gimnazjum Integracyjne w Wałbrzychu

Figury podobne – test sprawdzający z planem i schematem punktowania

Autorką publikacji jest:
mgr Agnieszka Sikorska
Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie

Funkcja liniowa – test sprawdzający z planem, schematem punktowania oraz raportem

Autorką publikacji jest:
mgr Danuta Żywicka
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie

Gra dydaktyczna – prawda czy fałsz ? – ułamki okresowe dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Autorką publikacji jest:
mgr Ilona Ryś
Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze

How to solve diferential equation complete (przykłady rozwiązywania równań różniczkowych zupełnych)

Autorem publikacji jest:
mgr Zbigniew Jan Stebel
Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu

Igrzyska Olimpijskie w Atenach na lekcji matematyki

Autorką publikacji jest:
mgr Aleksandra Janiszewska
Gimnazjum nr 1 we Wrześni

Karta pracy – wyrażenia algebraiczne kl. 1 gimnazjum

Autorką publikacji jest:
mgr Grażyna Defitowska
Gimnazjum nr 2 we Wrześni

Kolejność wykonywania działań – drzewka

Autorką publikacji jest:
mgr Lucyna Lemańczyk
Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie

Konkurs matematyczny dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Autorką publikacji jest:
mgr Dominika Pośpiech
Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach

Lekcja otwarta ze statystyki – analiza dynamiki

Autorką publikacji jest:
mgr Katarzyna Krzymińska
Zespół Szkól Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Lekcja otwarta ze statystyki – analiza rozproszenia

Autorką publikacji jest:
mgr Katarzyna Krzymińska
Zespół Szkól Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Lekcja w terenie – Bieg z matematyką i przeszkodami

Autorką publikacji jest:
mgr Dorota Rogozińska
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

Lekcja z internetem – Ocena wartości logicznej zdań

Autorką publikacji jest:
mgr Dorota Rogozińska
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

Matematyczne łamigłówki od Świętego Mikołaja

Autorką publikacji jest:
mgr Małgorzata Godek
Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie

Matematyka elementarna – materiały pomocnicze koła matematycznego w gimnazjum

Autorem publikacji jest:
mgr Zbigniew Jan Stebel
Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu

Materiały pomocnicze do wykorzystania na zajęciach kółka matematycznego

Autorką publikacji jest:
mgr Wieńczysława Kowal
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni.

Materiały pomocnicze do zajęć koła matematycznego w gimnazjum

Autorem publikacji jest:
mgr Zbigniew Jan Stebel
Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu

Metoda wielomianowa w rozwiązywaniu równania różniczkowego jednorodnego rzędu dwa

Autorem publikacji jest:
mgr Zbigniew Jan Stebel
Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu

Obliczanie procentu danej liczby

Autorką publikacji jest:
mgr Lucyna Lemańczyk
Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie

Odkrywanie i dowodzenie wzorów

Autorem publikacji jest:
mgr Zbigniew Jan Stebel
Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu

Palindromy – materiały pomocnicze koła matematycznego w zakresie gimnazjum

Autorem publikacji jest:
mgr Zbigniew Jan Stebel
Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu

Plan metodyczny – prawdopodobieństwo

Autorką publikacji jest:
mgr Joanna Wojtania
Zespół Szkół Licealnych w Sępólnie Krajeńskim

Plan metodyczny – wielomiany

Autorką publikacji jest:
mgr Joanna Wojtania
Zespół Szkół Licealnych w Sępólnie Krajeńskim

Potęgi i pierwiastki – test dla klasy 2 gimnazjum

Autorką publikacji jest:
mgr Urszula Andrzejewska
Gimnazjum nr 2 we Wrześni.

Program indywidualnych zajęć wyrównawczo-usprawniających z matematyki, dla ucznia kl. I gimnazjum, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe lekkiego stopnia

Autorką publikacji jest:
mgr Paulina Bartnicka
Publiczne Gimnazjum w Tyczynie

Program zajęć koła gier logicznych

Autorką publikacji jest:
mgr Barbara Zalewska
Zespółe Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim

Przed maturą część 3 – równania i nierówności kwadratowe, czyli równania i nierówności II stopnia z 1 niewiadomą

Autorką publikacji jest:
mgr Dorota Nawrocka
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

Przed maturą część 5 – równania i nierówności wymierne z jedną niewiadomą

Autorką publikacji jest:
mgr Dorota Nawrocka
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

Przykłady zadań egzaminacyjnych dla gimnazjum

Autorką publikacji jest:
mgr Grażyna Defitowska
Gimnazjum nr 2 we Wrześni

Przykłady zagadnień początkowych Cauchy’ego

Autorem publikacji jest:
mgr Zbigniew Jan Stebel
Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu

Równania i nierówności logarytmiczne – przed maturą

Autorką publikacji jest:
mgr Dorota Nawrocka
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

Równania i nierówności różnego typu – przed maturą

Autorką publikacji jest:
mgr Dorota Nawrocka
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

Równania i nierówności wielomianowe – przed maturą

Autorką publikacji jest:
mgr Dorota Nawrocka
Zespł Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

Równania kwadratowe dla dla uczniów trzecich klas gimnazjów oraz szkół średnich

Autorem publikacji jest:
mgr Zbigniew Stebel
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 9
Wałbrzych

Równania stopnia trzeciego z jedną niewiadomą

Autorem publikacji jest:
mgr Zbigniew Stebel
Publiczne Gimnazjum nr 9
Zespół Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu

Scenariusz hospitacji diagnozującej z matematyki w kl. 2 gimnazjum – Długość okręgu, pole koła

Autorką publikacji jest:
mgr Marlena Szwarc
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni

Scenariusz lekcji matematyki w korelacji z informatyką – Funkcja kwadratowa, wykres i własności

Autorką publikacji jest:
mgr Zofia Kwiatkowska
Gimnazjum nr 2 w Iławie

Scenariusz lekcji z matematyki dla klasy I gimnazjum – Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych za pomocą kalkulatora graficznego

Autorką publikacji jest:
mgr Agnieszka Sikorska
Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie

Sprawdzian z działu wyrażenia algebraiczne kl. I gimnazjum dla uczniów z orzeczeniem z PPP

Autorką publikacji jest:
mgr Paulina Bartnicka
Publiczne Gimnazjum w Tyczynie

Sprawdzian z konstrukcji dla klasy I gimnazjum

Autorką publikacji jest:
mgr Paulina Bartnicka
Publiczne Gimnazjum w Tyczynie

Test diagnozujący z matematyki po gimnzjum

Autorką publikacji jest:
mgr Danuta Żywicka
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie

Test diagnozujący z matematyki po klasie I liceum

Autorką publikacji jest:
mgr Danuta Żywicka
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie

Własności funkcji liniowej z zastosowaniem Excela

mgr Danuta Żywicka
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie

Wybrane zadania z konkursów matematycznych dla uczniów gimnazjów

Autorem publikacji jest:
mgr Zbigniew Jan Stebel
Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu

Wykresy funkcji trygonometrycznych i ich własności z zastosowaniem Excela

Autorką publikacji jest:
mgr Danuta Żywicka
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I liceum

Autorką publikacji jest:
mgr Magdalena Siwiec
ZSEG w Tarnowie

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III liceum

Autorką publikacji jest:
mgr Małgorzata Godek
Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie

Wymagania z wiedzy i umiejętności na poszczególne stopnie szkolne – klasa 1

Autorką publikacji jest:
mgr Anna Twardawa
Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Wyrażenia algebraiczne dla gimnazjum

Autorem publikacji jest:
mgr Zbigniew Jan Stebel
Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu

Zadania konkursowe dla gimnazjalistów

Autorem publikacji jest:
mgr Zbigniew Jan Stebel
Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu

Zadania konkursowe z algebry i arytmetyki dla uczniów gimnazjów

Autorem publikacji jest:
mgr Zbigniew Stebel
Publiczne Gimnazjum nr 9 Wałbrzych

Zadania konkursowe z matematyki w gimnazjum

Autorem publikacji jest:
mgr Zbigniew Jan Stebel
Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu

Zbiór zadań uzupełniających dla uczniów szkół podstawowych

Autorką publikacji jest:
mgr Wieńczysława Kowal
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni.

Zdać maturę – program zajęć przygotowujących do matury z matematyki

Autorką publikacji jest:
mgr Joanna Wojtania
Zespół Szkół Licealnych w Sępólnie Krajeńskim

Zestawy zadań dla uczniów klasy 5 lub 6 szkoły podstawowej

Autorką publikacji jest:
mgr Barbara Zalewska
Zespół Szkół nr 3 w Sępólnie Kraj