Konspekt zajęć świetlicowych – „Nasze” zabawy andrzejkowe

Autorką publikacji jest:
mgr Aleksandra Dworecka
Gimnazjum nr 1 we Wrześni

Konspekt zajęć świetlicowych – Święta Bożego Narodzenia treścią reklamy

Autorką publikacji jest:
mgr Aleksandra Dworecka
Gimnazjum nr 1 we Wrześni

Konspekt zajęć świetlicowych – Wspólnie tworzymy ilustrację – za lub przeciw

Autorką publikacji jest:
mgr Aleksandra Dworecka Gimnazjum nr 1
we Wrześni

Metoda projektów jako sposób planowania, organizowania i oceniania własnej nauki.

Autorką publikacji jest:
mgr Barbara Bereszyńska
Publiczne Gimnazjum w Drążnej

Możliwości stymulowania aktywności twórczej człowieka

Autorką publikacji jest:
mgr Wiesława Sobczak
Samorządowa Szkoła podstawowa nr 1we Wrześni

Plan pracy wychowawczej dla klasy 4 szkoły podstawowej

Autorką publikacji jest:
mgr Kamila Lis-Błąkała
ZSG w Gawłowie

Promieniowanie jądrowe

Autorką publikacji jest:
mgr Dorota Tomaszerwska
Gimnazjum nr 2 we Wrześni

Regulamin szkolnego konkursu profilaktycznego „Powiedz Nie”

Autorką publikacji jest:
mgr Dominika Pośpiech oraz mgr Magdalena Gacek
Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach

Rozkład materiału z zakresu programu prewencyjnego BEZPIECZNA SZKOŁA

Autorką publikacji jest:
mgr Violetta Sikorska
Samorządowa Szkoła Podstawowaw Lądku

Scenariusz godziny wychowawczej w gimnazjum – Podejmowanie decyzji

Autorką publikacji jest:
mgr Marlena Szwarc
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni