Plan rozwoju zawodowego

Autorką publikacji jest:
mgr Anna Kolerska
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myszkowie

Plan rozwoju zawodowego

Autorką publikacji jest:
mgr Dorota Daź-Dolecka
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Autorką publikacji jest:
mgr Renata Dufaj
Szkoła Podstawowa Kostki Duże

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Autorką publikacji jest:
mgr Grażyna Krasińska
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Autorką publikacji jest:
mgr Monika Patrzek
Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Kołaczkowie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Autorką publikacji jest:
mgr Monika Dworczak
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Autorką publikacji jest:
mgr Aleksandra Wielońska
Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopien nauczyciela dyplomowanego

Autorką publikacji jest:
mgr Elżbieta Piotrowska
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Autorką publikacji jest:
mgr Agnieszka Sikorska
Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Autorką publikacji jest:
mgr Wioletta Piniarska
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Raczkowie
Oddział Przedszkolny

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczuciela dyplomowanego

Autorką publikacji jest:
mgr Małgorzata Malicka
Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Autorką publikacji jest:
mgr Katarzyna Wacławik
Gminnym Przedszkolu w Olszówce

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stanowisku wychowawcy świetlicy

Autorką publikacji jest:
mgr Anna Kryczka-Wysokińska
Zespół Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Łukowie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Autorką publikacji jest:
mgr Alicja Sawczuk
W Zespole Placówek w Łukowie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Autorką publikacji jest:
mgr Ewa Biskup
Przedszkole Publiczne nr 7 w Głogowie

Plan wychowawczy klasy I w trzyletnim cyklu nauczania w gimnazjum zgodny z planem wychowawczym szkoły

Autorką publikacji jest:
mgr Paulina Bartnicka
Publiczne Gimnazjum w Tyczynie

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Autorką publikacji jest:
mgr Małgorzata Adamska
Przedszkole nr 1 Słoneczko we Wrześni

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Autorką publikacji jest:
mgr Emilia Kociela-Rybicka
Zespół Szkół w Malinowie

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Autorką publikacji jest:
mgr Katarzyna Czatrowska
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie